درباره عراق
اولین نمایشگاه تخصصی کیف و کفش و چرم ایران
اولین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی ایران
اولین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری ایران
اولین نمایشگاه تخصصی سنگ ایران
اولین نمایشگاه تخصصی تجهیزات برق و نیروگاهی ایران
اولین نمایشگاه تخصصی  فرش دستباف ایران
اولین نمایشگاه تخصصی ساختمان اصفهان