مقامات افتتاح کننده :جناب آقای مسجدی سفیر محترم ج .ا. ایران در عراق و جناب آقای الحمدانی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، جناب آقای الموسوی قائم مقام وزیر بازرگانی عراق و جناب آقای بهزاد رایزن محترم بازرگانی سفارت ج.ا.ایران درعراق، جناب آقای اسدی رئیس بانک ملی ایران در عراق و اعضا هیات رئیسه اتاقهای بازرگانی عراق –بغداد و جمع کثیری از تجار و بازرگانان عراقی

اولین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی ایران در بغداد گشایش یافت ۱۵ الی ۱۸ بهمن ماه ۹۷ (عکس)

پاسخی بگذارید