سازمان توسعه تجارت ایران

www.tpo.ir

رايزن بازرگاني ايران در عراق

iraq.tpo.ir

سفارت جمهوری اسلامی ایران – بغداد

baghdad.mfa.ir

اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق

ir-iqcc.com

الشركة العامة للمعارض – معرض بغداد الدولي

www.fairs.iq

مدیریت پروژه های نمایشگاهی

www.epma.ir

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.iccim.ir

گمرك جمهوري اسلامي ايران

www.irica.gov.ir

بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران

www.cbi.ir