رحمانی ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت برنامه‌های ویژه اقتصادی ایران را تشریح کرد

ایران پارسال و امسال برنامه های ویژه ای را آغاز کرده است، این برنامه ویژه بازار هدف کشورهای همسایه است که ما این برنامه را از صحبت های رهبر انقلاب و اقتصاد مقاومتی الهام گرفتیم. در دنیا از معدود کشورهایی