فراخوان مشارکت در پاویون جمهوری اسلامی ایران در صنعت ساختمان بغداد

دانلود فرم مشارکت در پاویون اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در  ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بغداد دانلود دستورالعمل مشارکت در  ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته بغداد